PrimaTech s.r.o.

Přehled referencí

Referenční akce - realizace

Firma PrimaTech s.r.o. v průběhu působení na trhu v oblasti TZB uskutečnila dodávky na stavby v celé České republice a na Slovensku. Ročně se podílí na realizaci staveb z oblasti technického zařízení budov z významnými stavebními firmami s dlouhodobými tradicemi, které působí na českém trhu jako jsou Metrostav a.s., PRŮMSTAV a.s., VCES a.s., Skanska CZ a.s., Hochtief CZ a.s.., GEOSAN GROUP a.s., PORR a.s., POHL cz, a.s., STRABAG a.s. nebo Podzimek a synové s.r.o.. 
V referenční listině jsou uvedeny zakázky, které firma uskutečnila v průběhu let 1993 - 2021.

Referenční akce - projekční činnost

Firma PrimaTech s.r.o. zajišťuje v rámci přípravy zakázek i veškeré stupně projektové dokumentace dle požadavků a potřeb zákazníků. Zde jsou uvedeny nejvýznamnější projekty, které firma v rámci své působnosti zpracovala. 
V referenční listině jsou uvedeny projekty, které firma zpracovávala v průběhu let 1993 - 2020. 

Referenční akce - servisní a revizní činnost

Firma PrimaTech s.r.o. provádí a zajišťuje kompletní servisní a revizní činnost dodávek TZB na ukončených zakázkách nebo dle požadavků zákazníků. Servis a revize jsou prováděny na základě uzavřených smluv o dílo případně na základě objednávek. Servis zajišťujeme jak záruční tak pozáruční, hlavní prioritou je poskytování kvalitních služeb a zajištění dlouhodobé a oboustranně výhodné spolupráce s našimi zákazníky. V referenční listině jsou uvedeny zakázky, na kterých se provádí pravidelný servis nebo revize. 

Servisní vozisdlo     Servisní vozidlo     Servisní vozidlo

Referenční akce - správa zařízení TZB

Firma PrimaTech s.r.o. poskytuje široký rozsah služeb pro provoz zařízení, nabízíme komplexní přístup, který zahrnuje technické, provozní a servisní služby od vysoce profesních činností jako je údržba vzduchotechnických, klimatizačních a chladících zařízení, topných systémů přes provoz a údržbu strojoven a výměníkových stanic včetně řídících systémů. Naším hlavním cílem je plně uspokojit potřeby zákazníka a neustálé zdokonalování služeb.

V rámci poskytovaných služeb jsou nedílnou součástí servisní služby a komplexní zpráva TZB:
1) záruční servis TZB
2) pozáruční servis TZB
3) záruční a pozáruční servis s uzavřenou servisní smlouvou TZB
4) komplexní správa, servis a provozování TZB
5) obsluha a provoz strojoven vzduchotechniky, chlazení, kotelen a výměníkových stanic

Záruční servis TZB
Záruční servis, servisní zásahy v případě poruchy nebo havárie zařízení zajišťujeme na základě podmínek vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu v rámci realizované zakázky.

Pozáruční servis TZB
Pozáruční servis je prováděn většinou na základě objednávek se snahou zajistit pravidelnost servisních činností. Servisní zásah v případě poruchy nebo havárie zajišťujeme dle vzájemné dohody se zákazníkem, tak aby byl uspokojen jeho požadavek.

Záruční a pozáruční servis s uzavřenou servisní smlouvou
V rámci služeb nabízíme našim zákazníkům pravidelné preventivní prohlídky, které mají za cíl minimalizovat možné poruchové stavy a současně udržovat zařízení v provozuschopném stavu. V případě vzniku poruchy je firma zavázána k jejímu odstranění ve smluvně stanoveném časovém intervalu.

Komplexní správa, servis a provozování TZB
Při komplexní správě, servisu a provozování TZB, zajišťujeme provoz, údržbu a servis technologického zařízení a nepřetržitou pohotovostní a havarijní službu.
Dále zajišťujeme každodenní obsluhu, provoz, preventivní údržbu a opravy veškerých objektových technologických zařízení. Běžnou a preventivní údržbu zajišťujeme na základě předem zpracovaného "Plánu preventivní a údržbové činnosti" a to jak vlastními pracovníky údržby, tak prostřednictvím odborných a specializovaných firem. Sledujeme termíny a v řádném termínu zajišťujeme dle platné legislativy veškeré revize a prohlídky objektových technologií.

Obsluha a provoz strojoven vzduchotechniky, chlazení, kotelen a výměníkových stanic
Veškeré činnosti zajišťujeme proškolenými osobami, které v rámci svých povinností sledují každodenní provoz technologických zařízení z hlediska bezpečnosti, hospodárnosti a spolehlivosti. Dále zajišťujeme preventivní prohlídky, zkoušky, revize a údržbu dle provozních předpisů a provozních podmínek výrobců a dodavatelů jednotlivých zařízení ve stanovených lhůtách včetně vypracování potřebné dokumentace. Provádíme plánované opravy a preventivní údržbu zařízení ve smyslu platných právních předpisů nepřetržitou kontrolu a vyhodnocení poruchových stavů. Zajišťujeme vypracování provozních řádů a kompletní dokumentace k obsluze a provozu technologických zařízení. Zajišťujeme kompletní evidenci a vedení údajů a záznamů v provozním deníku.