PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

OC Úvaly

OC Úvaly
Škvorecká 2000
250 82 Úvaly

Generální dodavatel: Metrostav a.s., divize 8

Termín realizace: 2016

Realizace: vzduchotechnika, ústřední vytápění, měření a regulace  

Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky, ústředního vytápění a měření a regulace. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 0,2 mil. Kč.

OC Úvaly      OCÚvaly

 Zdroj: https://www.uvaly.cz/obchodni-centrum-prazska/