PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Malá vodní elektrárna Štětí

Malá vodní elektrárna Štětí
411 08 Štětí
Okres Litoměřice

Generální dodavatel: Metrostav a.s., Divize 6, Praha 9

Termín realizace: 2013 - 2014

Realizace: vzduchotechniky, kanalizace, vodovod, zařizovací předměty

Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky, venkovní kanalizace a vodovodu a vnitřních instalací včetně zařizovacích předmětů. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 3,2 mil. Kč.

Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/mala-vodni-elektrarna-steti-v-provozu_N5406

MVE Štětí          MVE Štětí     MVE Štětí