PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Karlín Hall 2

Karlín Hall 2
Pernerova 51
186 00 Praha 8

Generální dodavatel: Průmstav, a.s., Praha 8

Termín realizace: 2013 - 2014

Realizace: chlazení, ústřední vytápění, zdravotechnické instalace, vnitřní plynovod, požární ucpávky

Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž chlazení, ústředního vytápění, zdravotechnických instalací a vnitřního plynovodu. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 33,2 mil. Kč.

Karlín Hall 2     Karlín Hall 2     Karlín Hall 2

Zdroj:
http://www.forumkarlin.cz/cs/
http://www.forumkarlin.cz/cs/actuality/detail/23
http://www.aedproject.cz/cs/projekty/karlin-hall/kategorie/lokalita/hodnota/praha