PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Panorama Kyje - bytové domy H,I,J - III.etapa, Panorama Kyje - bytové domy F, G - IV.etapa

Panorama Kyje - bytové domy H,I,J, bytové domy F,G
Sicherova
198 00 Praha 9 - Kyje

Generální dodavatel: PRŮMSTAV a.s., Praha 8

Termín realizace: 2014 - 2015

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, ústřední vytápění, zdravotechnika, plynoinstalace, požární ucpávky

Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky, klimatizace, ústředního vytápění, zdravotechniky, plynoinstalace a požárních ucpávek. Finanční objem prováděných dodávek a prací na objektech H,I,J činil cca 10,9 mil. Kč a na objektech F, G cca 12,5 mil. Kč.

Kyje H,I,J,F,G      Kyje      Kyje

 

Zdroj:
http://bytypraha9.eu/property/panorama-kyje-iii/

http://bytypraha9.eu/property/panorama-kyje-iv/