PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

MVE Litoměřice

MVE Litoměřice
412 01 Litoměřice 

Generální dodavatel: Metrostav a.s., D6 

Investor: Dolnolabské elektrárny a.s.
Termín realizace: 2012 

Realizace: vzduchotechnika 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby tohoto bloku podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky. Finanční objem činil řádově cca 2 mil. Kč.

Bližší informace na: http://www.dolnolabskeelektrarny.cz/litomerice.html, http://www.betontks.cz/casopis/2012-2/10.pdf

                       MVE litoměřice          MVE Litoměřice