PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Nový sklad chlóru a Železniční a silniční stanoviště vč. stáčení a skladování TMA

Lučební závody DRASLOVKA a.s. Kolín
Havlíčkova 605
280 02 Kolín IV

Generální dodavatel: Sdružení EM-MTS LZD CHL – EUROMONT GROUP a.s., Metrostav a.s. Divize 8

Termín realizace: 2014

Realizace: vzduchotechnika

Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 0,15 mil. Kč.

Zdroj: http://www.draslovka.cz/