PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Západní město Britská čtvrť IV - objekt A

Britská čtvrť IV – objekt A
Západní město
158 00 Praha 13 - Stodůlky

Generální dodavatel: Průmstav, a.s., Praha 8

Termín realizace: 2014 - 2015

Realizace: zdravotechniky

Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž zdravotechniky. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 5,4 mil. Kč.

Britská čtvrť IV

Zdroj:

http://www.finep.cz/cs/rodinne-domy-britska-ctvrt-I/lokalita

http://stavbaweb.dumabyt.cz/tvrta-etapa-britske-tvrti-v-zapadnim-mst-8148/clanek.html