PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Novodvorská Plaza

Novodvorská Plaza
Novodvorská 136
142 00 Praha 4

Generální dodavatel: Sdružení Kajima Europe B.V., o.s. a Metrostav a.s.

Termín realizace: 2005 - 2006 

Realizace: vzduchotechnika, odvod tepla a kouře 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky a odvou tepla a kouře. Finanční objem činil řádově cca 52 mil. Kč.

Novo Plaza     Novo Plaza     Novo Plaza