PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Dostavba objektu základní školy v Roztokách

Základní škola Roztoky
Školní náměstí 470
252 63 Roztoky

Generální dodavatel: Metrostav a.s., D1

Termín realizace: 2013 - 2014

Realizace: vzduchotechnika, ústřední vytápění, měření a regulace

Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky, klimatizace, ústředního vytápění a měření a regulace. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 4,2 mil. Kč.

ZŠ Roztoky     ZŠ Roztoky     ZŠ Roztoky     ZŠ Roztoky

ZŠ Roztoky      ZŠ Roztoky      ZŠ Roztoky      ZŠ Roztoky