PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

GEIS Ejpovice

Rondo obaly s.r.o.
Zemská 230
337 01 Ejpovice

Generální dodavatel: Skanska CZ, a.s., Divize Pozemní stavitelství Čechy

Termín realizace: 2006

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, ústřední vytápění, plyn 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, ústředního vytápění a plynu. Finanční objem činil řádově cca 26 mil. Kč.

Geis Ejpovice     Geis Ejpovice     Geis Ejpovice