PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

CDP Praha

CDP Praha
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Generální dodavatel: Metrostav a.s., divize 3

Termín realizace: 2014 - 2016

Realizace: vzduchotechnika, zdravotechnika, plynová zařízení  

Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky, zdravotechniky, plynová zařízení. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 19,5 mil. Kč.

CDP Praha     CDP Praha     CDP Praha     CDP Praha

                                                         
Zdroj:
http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/cdp-praha-zahajeni/cdp-praha-balabenka.html