PrimaTech s.r.o.

Jakost


Politika společnosti PrimaTech s.r.o. v oblasti kvality produktu, ochrany životního prostředí a BOZP.

 

1) Politiku kvality vyhlašuje každoročně vedení společnosti a jsou s ní seznamováni všichni zaměstnanci společnosti.  Je dlouhodobě vytvářena s cílem zlepšovat nabízené a prováděné činnosti související s dodávkou, montáží a servisem  vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, ústředního vytápění a vnitřních zdravotechnických instalací. 

2) Spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality práce; snažíme se poskytovat služby na nejvyšší možné úrovni. 
 
3) Zabezpečování kvality služeb nesmí být na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí.

4) Neopomíjíme ani spokojenost vedení společnosti a snažíme se o trvalé zvyšování objemu výroby a obratu; zisk  považuje vedení společnosti za jeden z cílů svého podnikání.

5) Sledujeme aktuální zákonné předpisy a pokládáme za samozřejmé plnit ty z nich, které souvisí s činností naší  společnosti.


V Praze dne 1.9.2013 

                                                                                                                   Ing.Jaroslav Kořánek 
                                                                                                                    jednatel společnosti