PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Řízení letového provozu Ruzyně

Řízení letovéhop provozu ČR, s.p.
K Letišti 1040/10
160 08 Praha 6

Objednatel: Řízení letového provozu ČR, s.p.

Termín realizace: 2001

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, chlazení 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, klimatizace a chlazení. Finanční objem činil řádově cca 10 mil. Kč.

ŘLP Ruzyně     ŘLP Ruzyně     ŘLP Ruzyně