PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Office Park Hadovka

Office Park Hadovka
Evropská 2590/33c
160 00 Praha 6

Generální dodavatel: Vodní stavby Bohemia, D8 

Termín realizace: 2000

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, chlazení

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, klimatizace a chlazení. Finanční objem činil řádově cca 25 mil. Kč.

Office Oark Hadovka     Office Park Hadovka     Office Park Hadovka