PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

CEMS Suchdol

Centrum ekonomicko-manažerských studií, ČZU Praha
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol

Generální dodavatel: Metrostav a.s., D1

Termín realizace: 2006

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, ústřední vytápění 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, klimatizace a ústředního vytápění. Finanční objem činil řádově cca 10 mil. Kč.

CEMS Suchdol     CEMS Suchdol     CEMS Suchdol