PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Hasičský záchranný sbor a Státní okresní archiv Benešov

Hasičský záchranný sbor a Státní okresní archiv
Pod lihovarem 2145
256 01 Benešov

Generální dodavatel: Sládek Group a.s.

Termín realizace: 2000  

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, měření a regulace

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, klimatizace, chlazení a měření a regulace. Součástí dodávky bylo rovněž zajištění odsávání výfukových zplodin z motorových vozidel. Finanční objem činil řádově cca 6 mil. Kč.

HZS a Státní okresní archív Benešov     HZS a Státní okresní archív Benešov     HZS a Státní okresní archív Benešov