PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Nemocnice Kladno - část A

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
Vančurova 1548 
272 59 Kladno

Generální dodavatel: Metrostav a.s., D1 

Termín realizace: 2009 - 2011

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, ústřední vytápění, čisté prostory, požární ucpávky 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, ústřeního vytápění, provedením přípojky teplovodu a úprav ve stávající výměníkové stanici a čistých prostor. Finanční objem činil řádově cca 61 mil. Kč. 

Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno

Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno

Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno

Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno     Nemocnice Kladno