PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna
Na Pankráci 121
140 21 Praha 4

Generální dodavatel: Metrostav a.s., D3

Termín realizace: 2007 - 2008 

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, odvod tepla a kouře 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky a klimatizace. Součástí dodávky bylo rovněž zajištění odvodu tepla a kouře. Finanční objem činil řádově cca 73 mil. Kč.

Česká pojišťovna     Česká pojišťovna     Česká pojišťovna