PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Kaufland Podbaba

Kaufland Podbaba
Podbabská
160 00 Praha 6

Generální dodavatel: Metrostav a.s., D6

Termín realizace: 2011 - 2012 

Realizace: vzduchotechniky, ústředního vytápění, chlazení, klimatizace, zdravotně technické instalace - vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, ústředního vytápění, chlazení, klimatizace a zdravotně technické instalace. Finanční objem činil řádově cca 10,5 mil. Kč. 

Kaufland Podbaba     Kaufland Podbaba     Kaufland Podbaba