PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

ILBIT Brno

ILBIT 
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno - Bohunice

Generální dodavatel: Sdružení IMOS Brno a.s. a Metrostav a.s.

Termín realizace: 2004 - 2005 

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, čisté prostory 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, klimatizace, chlazení. Součástí dodávky byla rovněž dodávka čistých prostorů. Finanční objem činil řádově cca 30 mil. Kč.

Ilbit Brno      Ilbit Brno     Ilbit Brno