PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Přístavba haly tokamaku ÚFP AV ČR

Přístavba haly tokamaku ÚFP AV ČR
Za Slovankou 3
182 00 Praha 8

Generální dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.

Termín realizace: 2007 - 2008

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, ústřední vytápění, zdravotechnika 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, klimatizace, zdravotechniky a ústředního vytápění. Součástí dodávky byly rovněž přípojky vody a plynu. Finanční objem činil řádově cca 7 mil. Kč.

Tokamak      Tokamak      Tokamak