PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Letiště Brno

LETIŠTĚ BRNO a.s.
Letiště Brno - Tuřany 
627 00 Brno

Objednatel: Vodní stavby Bohenia, D8, s.r.o. 

Termín realizace: 2001

Realizace: vzduchotechnika, klimatizace, chlazení 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky, klimatizace a chlazení. Finanční objem činil řádově cca 4 mil. Kč.

Letiště Brno     Letiště Brno     Letiště Brno