PrimaTech s.r.o.

/ Zpět /

Centrum Opatov I

Centrum Opatov I 
Opatovská 1754
149 00 Praha 4 - Háje 

Generální dodavatel: Metrostav a.s., D1

Termín realizace: 2007 - 2009 

Realizace: vzduchotechnika 

Firma PrimaTech s.r.o. se na realizaci stavby podílela dodávkou a montáží vzduchotechniky. Finanční objem činil řádově cca 29 mil. Kč.

Centrum Opatov I     Centrum Opatov I     Centrum Opatov I