PrimaTech s.r.o.

Profil společnosti

Firma PrimaTech s.r.o., (do roku 2004 První česká vzduchotechnická společnost s.r.o.). působí v oblasti dodávek technického zařízení budov (TZB). Od počátku své činnosti v roce 1993, klade důraz na profesionalitu a respektování všech požadavků a přání zákazníka. Zodpovědným přístupem, poskytováním komplexních služeb od přípravy přes realizaci až k servisu zakázky se nám daří udržovat stálé zákazníky a nové získávat.

Firma PrimaTech s.r.o. za dobu svého působení rozšířila i obory své činnosti. Ta byla zpočátku orientována pouze na dodávku, montáž, servisní, revizní a projekční činnost v oblasti vzduchotechniky, klimatizace a chlazení. Během své existence na trhu firma tuto činnost rozšířila o dodávku a montáž ústředního vytápění, zdravotechniky, plynovodu a měření a regulace. V současné době provádíme veškeré obory v rámci technického zařízení budov včetně kompletní správy budov.

Firmu tvoří obchodní, ekonomický a výrobní úsek. Nedílnou součástí je středisko správy TZB a servisu a útvar řízení a kontroly jakosti. V Táboře má sídlo ekonomický úsek, kde jsou zajišťovány veškeré ekonomické činnosti a část obchodního úseku – obor vzduchotechnika a klimatizace. Z provozovny z Prahy je zajišťována výrobní činnost, obchodní činnost - obor chlazení, ústřední vytápění, zdravotechnické instalace, správa TZB a servisu a řízení a kontrola jakosti.

Firma PrimaTech s.r.o. se ročně podílí na realizaci několika staveb, jejichž detailnější přehled obsahují reference.