Česky
English

CDP Praha

Dne 16.2.2016 proběhlo předání stavby "CDP Praha" firmě Metrostav a.s., divize 3. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky, zdravotechniky a plynového zařízení. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 19,4 mil. Kč.

Rekreačno - športovo - kongresový areál, I.a III. etapa Šamorín

Dne 13.7.2016 proběhlo předání stavby ""Rekreačno – športovo – kongresový areál, I.a III. etapa Šamorín",  firmě Metrostav Slovakia, a.s.. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky a klimatizace. Finanční objem prováděných dodávek a prací činí cca 485 tis. EUR.

Panorama Kyje - bytové domy H,I,J - III.etapa, Panorama Kyje - bytové domy F, G - IV.etapa

Dne 17.12.2015 proběhlo předání stavby "Panorama Kyje – bytové domy H,I,J – III.etapa a Panorama Kyje – bytové domy F, G" – IV. etapa firmě PRŮMSTAV a.s.. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky, klimatizace, ústředního vytápění, zdravotechniky, plynoinstalace a požárních ucpávek. Finanční objem prováděných dodávek a prací na objektech H,I,J činil cca 10,9 mil. Kč a na objektech F, G cca 12,5 mil. Kč.

Bytový dům Rezidence u Muzea

Dne 1.10.2015 proběhlo předání stavby "Bytový dům Rezidence u Muzea" firmě Průmstav, a.s.. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž zdravotechniky  - vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace a montáže zařizovacích předmětů. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 3 mil. Kč.

Výrobní hala III - 2.etapa dostavba areálu Hügli Food Zásmuky

Dne 27.8.2015 proběhlo předání stavby "Výrobní hala III – 2.etapa dostavba areálu Hügli Food Zásmuky" firmě OHL ŽS, a.s.. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky, zdravotechniky a vnitřního plynovodu a topení. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 1,2 mil. Kč.

Stavební úpravy hlavní tribuny Sparty Praha

Dne 23.6.2015 proběhlo předání stavby "Stavební úpravy hlavní tribuny Sparty Praha" firmě Metrostav a.s., Divize 1. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, ústředního vytápění, zdravotechniky, měření a regulace a požární ucpávky. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 16,6 mil. Kč.

Západní město Britská čtvrť IV - objekt A

Dne 1.6.2015 proběhlo předání stavby "Západní město Britská čtvrť IV – objekt A" firmě Průmstav, a.s.. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž zdravotechniky. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 5,4 mil. Kč.

Libeňské Doky

Dne 31.5.2015 proběhlo předání stavby "Libeňské Doky – Lokalita Západ, (DOCK C), Praha 8" firmě VCES a.s.. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 1 mil. Kč.

Stavební úpravy a přístavba domu v Tyršově ulici č.p. 1841, č.o. 8, Praha 2

Dne 29.5.2015 proběhlo předání stavby "Stavební úpravy a přístavba domu v Tyršově ulici č.p. 1841, č.o. 8, Praha 2" firmě Metrostav a.s., Divize 1. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky a klimatizace, ústředního vytápění a zdravotechniky. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 12,4 mil. Kč.

City West

Dne 18.12.2014 proběhlo předání stavby "City West" firmě VCES a.s.. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž chlazení a ústředního vytápění. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 30,1 mil. Kč.

Karlín Hall 2 - administrativní objekt s multifunkčním kulturním a společenským sálem a podzemním parkovištěm

Dne 18.12.2014 proběhlo předání stavby "Karlín Hall 2 – administrativní objekt s multifunkčním kulturním a společenským sálem a podzemním parkovištěm" firmě Průmstav, a.s.. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž chlazení, ústředního vytápění, zdravotechnických instalací a vnitřního plynovodu. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 33,2 mil. Kč.

Areál ABB Krkonošská Trutnov

Dne 15.12.2014 proběhlo předání stavby "Areál ABB Krkonošská Trutnov" firmě VCES a.s.. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž ústředního vytápění. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 2,25 mil. Kč.

Rozvoj technického vývoje škoda Auto a.s. Areál Česana Jih - Zkušební centrum agregátů

Dne 4.11.2014 proběhlo předání stavby "Rozvoj technického vývoje škoda Auto a.s. Areál Česana Jih – Zkušební centrum agregátů“ firmě Metrostav a.s., Divize 1. Firma PrimaTech s.r.o. zde zajišťovala dodávku a montáž vzduchotechniky a klimatizace. Finanční objem prováděných dodávek a prací činil cca 64,7 mil. Kč.

© 2008 Profi Help s.r.o.