Česky
English

Stavební úpravy hlavní tribuny Sparty Praha

V rámci oboru vzduchotechnika a klimatizace je řešeno větrání vnitřních prostor stadionu a zázemí AC Sparta Praha – rehabilitace a posilovna, kuchyně, restaurace, šaten a sociálních zařízení hráčů. Součástí bylo i odvětrání VIP boxů a SKY boxů. Větrání je zajištěno vzduchotechnickými jednotkami C.I.C. Hřebec a klimatizaci zajišťují jednotky LG ve splitovém provedení příp. VRV systémem.
Obor vytápění řeší rozvody ústředního vytápění a napojení na stávající. Zdrojem tepla je současná předávací stanice pára- voda, otopný systém je teplovodní.
Zdravotechnika doplňuje rozvody zdravotně technických instalací – vnitřní kanalizace a vodovodu.
Program regulace je určen pro modul ADDAT R8V14. Hlavním cílem regulace je udržování nastavené teploty větracího nebo vnitřního vzduchu, řízením výkonu ohřevu a chlazení. Regulátor dále řídí výkon ventilátorů, klapky přívodu, odtahu a by-passu, hlídá kritické stavy vzduchotechniky a zajišťuje jejich ošetření.

© 2008 Profi Help s.r.o.