Česky
English

Stavební úpravy a přístavba domu v Tyršově ulici č.p. 1841, č.o. 8, Praha 2

Objekt je tvořen suterénem, přízemím a 6 patry. V suterénu jsou situovány gastroprovoz (kuchyň a snídárna), klub a technické zázemí objektu. Přízemí a patra jsou již využívána pro pokoje – v přízemí je dále situována recepce.
Pro větrání jsou jednotlivých prostorů (gastro a snídárna, sociální zázemí v 1.PP a chlazení a vytápění v 1.PP) je osazena sestava VZT jednotky GEA CAIR. Chlazení a vytápění na pokojích zajišťují jednotky MITSUBISHI.
Vytápění stavby je řešeno teplovodním otopným systémem ústředního vytápění (ÚT), pro vzduchotechniku (VZT)  a ohřevu teplé užitkové vody (TUV). Centrálním zdrojem tepla pro ÚT, VZT a ohřev TUV je plynová kondenzační kotelna s kotli na zemní plyn,  situovaná v samostatné místnosti v 1.PP. Otopná soustava objektu je teplovodní. Topná plocha je tvořena deskovými otopnými tělesy a koupelnovými trubkovými tělesy.
Profese ZTI (voda a kanalizace) řeší napojení stávajících přípojek na nový rozvod. Zemní plyn je využit pro vytápění a přípravu TUV – centrální plynová kotelna o výkonu 121,8kW je v objektu.

 

 

 

© 2008 Profi Help s.r.o.