Česky
English

Rekreačno - športovo - kongresový areál, I.a III. etapa Šamorín

Samotná stavba je rozdělena na I. a III. etapu, každá etapa je dále členěna na jednotlivé objekty. I.etapa řeší vzduchotechniku a klimatizaci v objektech C02, C03, C04 a C05 - Pavilony, C06(02) - Sklady a školící centrum, C06(03) - Bowling bar, C06(04) - Školící prostory, C06(05) - Prádelna a C06(06) - Energetické jádro. III. etapa řeší vzduchotechniku a klimatizaci v objektech C01.C - Přístavba pavilonu, C01 - Pavilon a C06(01) - Prostory pro univerzitu. V rámci oboru vzduchotechnika a klimatizace je řešeno větrání a chlazení vnitřních prostor v jednotlivých objektech jednak přirozeným způsobem nebo pomocí vzduchotechnických jednotek ATREA resp. fancoilů DAIKIN v kazetovém nebo podstropním provedení a ventilátorů XPELAIR DX 200 a DX 400. Větrání, teplovzdušné vytápění a chlazení v prostoru auly univerzity zajišťuje vzduchotechnická jednotka Menerga Air – Resolair 64 05 01.

© 2008 Profi Help s.r.o.