Česky
English

Panorama Kyje - bytové domy H,I,J - III.etapa, Panorama Kyje - bytové domy F, G - IV.etapa

V rámci oboru vzduchotechnika a klimatizace je řešeno větrání garáží, chráněných únikových cest, kotelny a vnitřních prostor objektů jako jsou sklípky, kočárkárny a hygienické zařízení. Součástí  je i chlazení místnosti UPS, které je  zajištěno klimatizační jednotkou Toshiba ve splitovém provedení. Obor vytápění řeší vytápění a ohřev teplé vody v objektech vč. rozvodů ústředního vytápění. Zdrojem tepla je společná nízkotlaká plynová teplovodní kotelna umístěná v podzemním podlaží. V kotelně jsou teplovodní kotle Buderus Logamax plus. Současně je řešen odvod spalin kouřovodem nad střechu objektů. Celý provoz kotelny je plně automatizován bez nároku na trvalou obsluhu. Základní provoz je řízen typovou regulací Buderus, která zajistí kompletní provoz kotelny – ovládání kotlů, kaskádové spínání kotlů, ovládání ohřevu teplé vody a ovládání vytápění s řízením teploty vody podle teploty venkovního vzduchu.
Zdravotechnika doplňuje rozvody zdravotně technických instalací – vnitřní kanalizace a vodovodu.
Plynoinstalace řeší přívod zemního plynu pro NTL plynovou kotelnu.

© 2008 Profi Help s.r.o.