Česky
English

Karlín Hall 2 - administrativní objekt s multifunkčním kulturním a společenským sálem a podzemním parkovištěm

Pro výrobu chladící vody jsou instalovány dvě chladící kompresorové jednotky - AERMEC WF2812 se čtyřmi suchými chladiči s axiálními ventilátory. Chladící jednotky jsou umístěny ve strojovně chlazení v 3.PP , na střeše jsou umístěny čtyři suché chladiče LU-VE EAL8S 7231 A H SPEC HPX18.
Jako zdroj tepla je instalovaná plynová kotelna  umístěna ve 3.PP, ve které jsou umístěny 2 plynové dvojkotle. Instalovány jsou 2 plynové dvojkotle De Dietrich C630-1000 Každý plynový dvojkotel je napojen na samostatný kouřovod a třísložkový komín.

 

© 2008 Profi Help s.r.o.