Česky
English

City West

Objekty jsou rozděleny na City West C1,B1 a City West C2. Jednalo se provedení vytápění a přípravy chlazené vody a rozvody topné a chlazené vody pro objekt C1,B1 a C2 výstavby Západní město – administrativní čtvrť City v Praze 5 - Stodůlky.

Objekt C1,B1 - zdrojem tepla je plynová kotelna, umístěná v posledním, technickém podlaží.Příprava chladící vody je prováděna v centrálním zdroji chladu, umístěném v posledním, technickém podlaží. Základem strojovny chlazení jsou dva vodou chlazené chladiče kapaliny typ York  YVWAMBMCEE o výkonu 843 kW. Odvod tepla z procesu chlazení je proveden pomocí dvou venkovních otevřených chladících věží, osazeny jsou věže typu Baltimor VTL-E 139-L X. Při samostatném provozu jednoho agregátu je v provozu jedna chladící věž, při současném provozu obou chladičů pak jsou v provozu obě věže.

Objekt C2 - zdrojem tepla je plynová kotelna, umístěná v posledním, technickém podlaží.Příprava chladící vody je prováděna v centrálním zdroji chladu, umístěném v posledním, technickém podlaží. Základem strojovny chlazení jsou dva vodou chlazené chladiče kapaliny typ York  YCWL0611HE o výkonu 591 kW. Odvod tepla z procesu chlazení je proveden pomocí dvou venkovních otevřených chladících věží, osazeny jsou věže typu Baltimor VTL-E 126-L X. Při samostatném provozu jednoho agregátu je v provozu jedna chladící věž, při současném provozu obou chladičů pak jsou v provozu obě věže.

 

© 2008 Profi Help s.r.o.