Česky
English

Bytový dům Rezidence u Muzea

Zdravotechnika řeší vnitřní rozvody pitné studené vody a rozvody teplé vody, cirkulace a požárního vodovodu bytového domu „Rezidence U Muzea“ situovaného na rohu ulic Římská a Rubešova v lokalitě Prahy 2 - Vinohrady. Investorem byla společnost CENTRAL GROUP a.s.. Objekt má 8 nadzemních a 4 podzemní podlaží. Bytové jednotky se nachází v 1.NP až 8.NP, v podzemních podlažích jsou situovány garáže a technické zázemí objektu. Navržené vnitřní rozvody jsou napojeny na vodovodní přípojku DN 80 ze stávajícího vodovodního řadu v lokalitě stavby.  

© 2008 Profi Help s.r.o.