Česky
English

Areál ABB Krkonošská Trutnov

Jednalo se o přípravu a rozvod tepla pro ústřední vytápění, dodávku tepla pro jednotky vzduchotechniky a ohřev teplé vody v objektu ABB v katastru obce Trutnov. Objekt ABB Krkonošská je novostavba výrobně-administrativního objektu společnosti ABB a.s., která se zabývá návrhem a výrobou technologií pro energetiku a automatizaci. Objekt ABB je napojen na místní síť centralizovaného zásobování teplem, kterou provozuje firma ČEZ, a.s.. Zdrojem tepla pro objekt je výměníková stanice umístěná v samostatné místnosti 1.NP objektu. Systém vytápění v objektu je teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Na výměníkovou stanici je napojen rozdělovač a sběrač topného systému, ze kterého budou dále vedeny jednotlivé větve rozvodu ústředního vytápění.Vytápění je rozděleno do tří samostatně regulovatelných větví - větev pro otopná tělesa, větev pro vzduchotechnické jednotky a větev pro sálavé panely.

 

© 2008 Profi Help s.r.o.